วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2554

การขับขี่รถ...เวลาออกทริปเป็นกลุ่มใหญ่และสัญญาณมือ

ในการออกทริปที่มีผู้ร่วมทริปเป็นจำนวนหนึ่ง ก่อนออกเดินทางควรต้องมีการสรุปรายละเดียดต่อผู้ร่วมเดินทางทั้งหมด เพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย

รายละเอียดที่ควรสรุปมีดังนี้,

1 รายละเอียดการเดินทาง
- จุดหมาย อาจจะฟังดูตลก แต่หลายครั้งที่เมื่อร่วมเดินทางในขบวนใหญ่ จะไปไหนยังไม่รู้ด้วยซ้ำ
- เส้นทางทีใช้ในการเดินทาง เพราะหนึ่งจุดหมาย อาจะไปได้หลายเส้นทาง จึงควรแจ้งผู้ร่วมเดินทางให้ชัดเจน ว่าในการเดินทางครั้งนี้จะไปเส้นทางไหนแน่ ไม่งั้นก็หลงๆ เลยๆ รอๆ กันอยู่นั่นแหละ
- จุดแวะแวะเติมน้ำมัน เพราะรถแต่ละรุ่นมีความจุของถังน้ำมัน และอัตราการกินน้ำมันที่ไม่เท่ากัน จึงควรพิจารณาว่าจะต้องวิ่งในระยะทางเท่าไหร่ ถึงจะต้องแวะเติมน้ำมัน เพราะถ้าต่างตนต่างเติม ก็จะทำให้เสียเวลาในการเดินทาง รถทุกคันควรจะต้องเติมน้ำมันให้เต็มถังทุกครั้งที่มีการแวะปั๊มน้ำมัน ถึงแม้ว่ารถของคุณจะกินน้ำมันน้อยกว่าคนอื่นและน้ำมันยังเหลืออีกตั้งครึ่งถังก้อตาม แต่เมื่อขี่ต่อไป น้ำมันของคุณจะหมดก่อนเพื่อนคนอื่น และจะทำให้ขบวนต้องหยุดเมื่อยังไม่ถึงระยะที่กำหนด เมื่อเติมน้ำมันเรียบร้อยแล้ว ควรเลื่อนรถออกจากตำแหน่งหัวจ่ายไปรวมกับผู้ที่เติมเรียบร้อยแล้ว เพื่อรอสัญญาณออกเดินทางจากผู้นำกลุ่ม
- การแบ่งกลุ่ม ควรจะต้องมี โดยอาจร่วมกับการจัดลำดับการขี่ในกลุ่มด้วย เพราะความสามาถในการขี่ของแต่ละคนไม่เท่ากัน บางคนขี่ช้า บางคนขี่เร็ว บางคนรู้ทาง บางคนไม่รู้ทาง

โดยจะแบ่งเป็น
- Ride Leader หรือ ผู้นำกลุ่ม ควรจะเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในการขับขี่เป็นอย่างดี รู้จักและจดจำเส้นทางได้อย่างแม่นยำ รู้ระยะที่ปลอดภัยของขบวนในการเข้า-ออกทางคู่ขนานต่างๆ เป็นผู้กำหนดความเร็วในการเดินทางที่เหมาะสม ผู้นำกลุ่มจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจใน ตำแหน่งที่พักระหว่างทาง ปั๊มน้ำมัน สัญญาณเตือนเส้นทางข้างหน้า รูปแบบการขี่ ระยะห่างระหว่างรถ ซึ่งจะต้องจัดลำดับของผู้ตามได้อย่างถูกต้อง โดยมือใหม่ของกลุ่มควรที่จะอยู่ท้ายขบวนให้ใกล้กับ Tail Gunner (คนคุมท้าย) ให้มากที่สุด
ก่อนเริ่มต้นเดินทางทุกครั้ง เป็นหน้าที่ของผู้นำกลุ่มที่จะต้องทำความเข้าใจเรื่องความปลอดภัย (Safety Briefing) และรายละเอียดการขี่ให้กับสมาชิกในกลุ่มทราบ

- Tail Gunner หรือ คนคุมท้าย
เปรียบเสมือนตาด้านหลังของผู้นำกลุ่ม สามารถขี่ได้อย่างอิสระ ซึ่งจะเป็นคนคอยควบคุมลำดับการขี่ แจ้งเตือนเมื่อมีรถพยายามจะแซง แจ้งปัญหาอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการขี่ให้ผู้นำกลุ่มและสมาชิกคนอื่นๆทราบ อย่างการพยายามเข้าแทรกระหว่างขบวนของรถยนต์ หรือลมดูดที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อมีรถใหญ่แซงขึ้นไป เป็นผู้คอยกันรถหลังเมื่อขบวนพยายามจะเปลี่ยนเลน ในบางขณะที่ คนคุมท้าย จะต้องออกจากขบวนไป ผู้นำกลุ่มจะต้องมอบหมายให้นักขี่ที่มีประสบการณ์เข้ ามาทำหน้าที่แทน

- New Rider หรือ มือใหม่
จะหมายถึงสมาชิกที่ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์กับการขี่ออกทริป เป็นกลุ่ม ตำแหน่งที่เหมาะสมควรจะอยู่ท้ายขบวนให้มากที่สุด


รอเพื่อนที่ตามหลัง หลายครั้งที่ทั้งขบวนจะต้องหยุดรอสมาชิกที่หายไป ดังนั้นสมาชิกทุกคนควรหมั่นสังเกตุเพื่อนที่ขี่ตามหลังจากกระจกหลังอยู่เสมอ หากเพื่อนเราหายไปจากขบวน พยายามแจ้งให้เพื่อนคันหน้าทราบ ชะลอหรือหยุดรอ โดยไม่ขวางทางรถคันอื่นบนถนนซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายได้

ในระหว่างการเดินทาง ถึงแม้ว่าจะมีรถ Service ติดไปด้วยก็ตาม แต่ทุกคนควรจะต้องมีชุด Service ชุดเล็กติดกระเป๋าหลังไปด้วย พร้อมกับโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ขอความช่วยเหลือ บางครั้งอาจจะให้วิธีการส่ง SMS ว่าจะนัดเจอกันที่ตำแหน่งไหนในกรณีที่ระหว่างขี่ไม่สามารถรับสายได้ หรือการให้เบอร์ติดต่อกลางของรถ Service หรือเพื่อนที่ไม่ได้ขี่เพื่อจะได้เป็นคนคอยประสานงาน ให้

ลำดับตำแหน่งการขี่ (Riding Formation) จะแบ่งเป็น 2 แบบคือ ขี่แบบ สลับฟันปลา 2 แถว และ ขี่เรียงหนึ่ง โดยผู้นำกลุ่มควรจะอยู่ชิดเส้นกลางเสมอ เพื่อที่จะมองเป็นเส้นทางข้างหน้าสำหรับการแซง และข้างหลังสำหรับรูปขบวน รวมไปถึงรถที่พยายามจะแซงได้อย่างชัดเจน ระยะห่างของรถคันที่สอง ควรจะทิ้งระยะที่ 1 วินาที และคันที่ 3 ซึ่งอยู่หลังผู้นำกลุ่มจะทิ้งระยะที่ 2 วินาทีจาก


สัญญาณมือในการขับขี่รถมอเตอร์ไซด์

จริงๆ มันก็มีระบบสากลอยู่ บ้านเราก็ใช้ใกล้เคียง แต่ก็อาจมีปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมได้

สตาร์ทเครื่อง

ยกมือขวาหรือซ้ายก็ได้ขึ้นเหนือศรีษะ ร่วมกับชูนิ้วชี้ขึ้น แล้วหมุนข้อมือเป็นวงกลมเลี้ยวซ้าย กางแขนซ้ายออกทำมุม 90 องศากับร่างกาย แล้วโบกขึ้น-ลง

เลี้ยวขวาแบบไทยเลี้ยวขวา กางแขนขวาออกทำมุม 90 องศากับร่างกาย แล้วโบกขึ้นลง หรือ ยกแขนซ้ายชี้ข้ามหมวกกันน็อคไปการเร่งความเร็ว ยกมือซ้าย ชูนิ้วชี้ แล้วจิ้มพุ่งไปทิศทางด้านหน้ารถการละลอความเร็ว กางแขนกางแขนซ้ายออกทำมุม 45 องศากับร่างกาย แล้วโบกข้อมือขึ้น-ลงการหยุดรถ ตั้งข้อศอกซ้าย 90 องศา พร้อมกับกำมือ
(แต่ในต่างประเทศ หมายถึงเลี้ยวขวานะจ๊ะ งั้นถ้าหยุดรถของต่างประเทศหล่ะ จะกางมือซ้าย 45 องศาแล้วเบมือมาทางด้านหลัง เหมือนในรูป)สิ่งอันตรายทางซ้าย โดยชี้ไปที่วัตถุด้วยมือซ้ายของคุณที่มุม 45 องศา
หรือเป็นวิธีที่สากลมากยิ่งขึ้นและปลอดภัยในการทำเช่นนี้คือโดยการชี้ไปที่วัตถุที่กระทำผิดด้วยเท้าซ้ายสิ่งอันตรายทางขวา ถ้าสิ่งอันตรายอยู่ด้านขวา ใช้เท้าขวากางออกชี้ไปที่วัตถุ จะเหมาะสมกว่ามือ
เพราะมือเราบิดคันเร่งอยู่ แต่ถ้าขี่ในความเร็วต่ำสะดวกจะใช้มือขวาชี้ก็ไม่ว่ากันลืม...เปิดสัญญาณไฟกระพริบทิ้งไว้ กางแขนซ้ายออกมา แล้วกำมือสลับแบมือตำรวจหรือตรวจจับความเร็วอยู่ข้างหน้า ยกมือขึ้นเหนือหมวกกันน็อค แล้วแตะหมวกกันน็อคบอกให้คันหลังขี่ผ่านไป กางแขนออกข้างลำตัว แล้วโบกจากหลังไปหน้าให้ขี่เรียงหนึ่ง ยกมือซ้ายกำมือชูนิ้วชี้ขึ้น แล้ววางไว้บนหมวกกันน็อคให้ขี่สลับฟันปลา ยกมือซ้ายกำมือชูนิ้วขึ้น 2 นิ้ว เครื่องหมายสู้ตายค่ะ นั่นเอง หรือ ทำเครื่องหมาย I love you ก็ได้ แล้วแต่ถนัดแวะเติมน้ำมัน ชี้มือไปที่ถึงน้ำมันแวะพัก ก็จะรวมกินอาหาร เข้าห้องน้ำ อื่นๆ อีกมากมายที่อยากจอดร ชี้มือไปที่ปาก

มาดูรูปภาพรวมๆ กันอีกครั้ง สัญญาณมือดังในภาพสามารถปรับใช้ได้ตามความถนัดและความเหมาะสม
เพียงแต่ต้องมีการแจ้งให้ผู้ร่วมทริปเข้าใจและรับรู้ทุกคนเสมอก่อนออกเดินทาง
ขอขอบคุณภาพประกอบจากหลายๆ แหล่งในเวปไซด์ต่างๆ นะคะ

1 ความคิดเห็น: